Täältä löytyvät kaikki kerhossa käytössä olevat säännöt. Nämä kannattaa jokaisen jäsenen lukea läpi ja sisäistää!

PIK Kerhon säännöt
Julkinen
Yleiset kerhoon ja kerhon jäsenyyteen liittyvät säännöt
PIK Lentosääntö
Vain jäsenille
Kerhon koneilla lentämiseen liittyvät yleiset säännöt
PIK Lentotoiminta-asetus
Vain jäsenille
Kerhon koneilla lentämiseen liittyvät sääntöjen tarkennukset
PIK Lentokoneiden varaussäännöt
Vain jäsenille
Kerhon koneiden varaamiseen liittyvät säännöt
PIK Vauriorahaston säännöt
Vain jäsenille
Kerhossa käytössä olevan koneiden vauriorahaston hallinnoinnin ja käytön säännöt

Huom!
Kaikkien kerholaisten on sääntöjen lukemisen ja ymmärtämisen lisäksi allekirjoitettava Korvaus-, maksusitoumus- ja vastuuvapauslomake ennen kerhon koneilla lentämistä.