Tietoa kisasta

Käännepistekisa on kerhon sisäinen kilvoittelu, jolla kannustetaan kerholaisia lentämään kerhon kalustolla matkalentoja. Kisan tavoite on kääntää mahdollisimman monta lentopaikkaa tai käännepistettä kerhon koneella kauden aikana. Pisteen kääntämiseksi hyväksytään lentoreitti, joka kulkee vähintään kilometrin etäisyydellä pisteen koordinaateista. Useampaan kertaan käännetty piste lasketaan tuloksiin vain yhden kerran. Kahden tai useamman kilpailijan päätyessä tasapisteisiin ratkaistaan voittaja kauimmaisen käännepisteen perusteella, joten pelkän lukumäärän lisäksi kannattaa panostaa myös pisteiden suureen etäisyyteen Räyskälästä.

Kilpailuaika on 1.5.-3.10.2021, eli mukaan lasketaan suoritukset koko purjelentokaudelta.

Kisaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen, sillä kaikkien kerholaisten lennot otetaan automaattisesti huomioon. Tuloslaskenta tehdään puhtaasti IGC-logien perusteella Skylines-palveluun ladatuista lennoista. Lentäjän tulee merkitä Skylinesissa kerhokseen ”Polyteknikkojen Ilmailukerho (PIK)”, jotta lennot rekisteröityvät oikein. Kisan edistymistä voi seurata tulospalvelussa lähes reaaliaikaisesti. Käännepisteet ovat saatavilla XCSoariin purjelennon pulinajaksolta.

Tervetuloa kisaamaan!

Tärkeimmät linkit

Säännöt

1. PIK-käännepistekisan järjestää Polyteknikkojen Ilmailukerho ry.

2. Kilpailu alkaa 1.5.2021 ja päättyy 3.10.2021

3. Kilpailun tarkoituksena on aktivoida kerholaisia lentomatkailuun kerhon purjelentokoneilla, eli kiertämään kilpailuaikana mahdollisimman monta eri lentopaikkaa ja käännepistettä

4. Kilpailussa on kaksi sarjaa, aloittelevien matkalentäjien sarja niille, joilla on kilpailun alkaessa alle 100 h purjelentokokemusta, sekä yleinen sarja.

5. Kilpailusarjan voittaa pilotti, joka on kerännyt kerhon purjelentokoneilla eniten eri lentopaikkoja ja käännepisteitä. 

6. Käännepisteiksi hyväksytään voimassaolevassa käännepisteluettelossa julkaistut käännepisteet ja lisäksi kaikki AIP:ssa tai NOTAMeissa mainitut lentopaikat.

7. Kisasuorituksen dokumentiksi kelpaavat lähtökohtaisesti vain Skylines-palveluun (https://skylines.aero/) ladatut IGC-tiedostot, joista käy ilmi käynti kilometrin säteellä käännepisteestä tai lentopaikan mittapisteestä. Muilla tavoin tulospalvelulle toimitettujen logien huomioonottamisesta ei ole mitään takeita.

8. Jokaisesta dokumentoidusta lentopaikasta tai käännepisteestä saa yhden pisteen. Kaksipaikkaislennoilla pisteen saavat molemmat koneessa olijat, kunhan lento rekisteröidään kummankin lentäjän nimiin Skylinesissa.

9. Kilpailuaikana eniten pisteitä saanut on kyseisen sarjan voittaja. Muut sijat määräytyvät tästä alenevassa järjestyksessä. Mikäli kaksi tai useampi kilpailija saavuttaa saman tuloksen lentopaikkojen tai käännepisteiden määrässä, menee Räyskälästä mitattu kauimmaisen lentopaikan tai käännepisteen suurempi etäisyys tulosluettelossa edelle. Mikäli tämä kauimmaisin lentopaikka tai käännepiste on kummallakin sama, verrataan toiseksi kauimmaista tai tarvittaessa myös sitä seuraavaa lentopaikkaa tai käännepistettä. Mikäli nämäkin ovat samat, jaetaan sijoitus näiden kilpailijoiden kesken ja palkintosijan kyseessä ollen tasataan näiden sijojen palkinto ko kisailijoiden kesken (esim. kaksi parhaiten kisassa menestynyttä ovat molemmat samalla pistemäärällä ja kolme kauimmaista lentopaikkaa ovat samat, kummankin saama palkinto on ensimmäisen ja toisen sijan keskiarvo).

10. Myös muiden kilpailujen yhteydessä käydyt lentopaikat ja käännepisteet hyväksytään tähän kilpailuun.

11. Kisan edistymistä seurataan ja siitä tiedotetaan tuomariston sopiviksi katsomissa medioissa.

12. Kisan tulokset julkistetaan PIK:n www-sivuilla lokakuun loppuun mennessä. Palkinnot jaetaan PIKjouluissa 5.12.2021

13. Kisan tuomaristona toimii PIK ry:n johtokunta.

14. Tuomaristo saa, ja tulee osallistumaan kilpailuun.

15. Tuomaristolla on kisaa koskevissa asioissa piktaattorin valtuudet. Tuomariston päätöksistä voi valittaa suorittamalla protestimaksun, joka on pullo erittäin kuivaa kotimaista valkoviiniä. Protestimaksun nautittuaan tuomaristo antaa päätöksen, johon ei ole enää valitusoikeutta.